algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De verkoper is ROCHEL STUDIO SRL | Chaussée de Bruxelles 102b,1410 Waterloo | BTW n° BE 0747 825 557

1. De overeenkomst

Het koopcontract komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door ROCHEL STUDIO SRL. Indien ROCHEL STUDIO SCRL de bestelling niet kan uitvoeren, stelt ROCHEL STUDIO SCRL de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding.

2. Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van ROCHEL STUDIO SCRL tot de volledige betaling van het bedrag van de bestelling door de koper.

3. 3. Levertijd

De leveringstermijn voor individuele producten is : 48u in de Benelux | 72u in de Europese Unie.
ROCHEL STUDIO SCRL is niet verantwoordelijk voor de vertraging van de vervoerder.
Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek levering.

4. De prijzen

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig voor de periode die in onze catalogus of op onze website is gepubliceerd. Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW. De aangegeven prijzen zijn geldig zolang er geen duidelijke drukfouten zijn.

5. Betalingsmogelijkheden

ROCHEL STUDIO SRL accepteert de volgende creditcards: Visa, MasterCard/Eurocard, Maestro.

6. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken (informatie en bescherming van de consument) heeft de koper het recht om van elke aankoop af te zien binnen 7 werkdagen na levering van het product. Producten kunnen binnen deze termijn worden teruggezonden. Indien de koper gebruik maakt van dit herroepingsrecht, zal ROCHEL STUDIO SCRL de door de koper gefactureerde en betaalde bedragen binnen 10 dagen terugbetalen. De verzendkosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

De koper kan de producten die niet aan zijn bestelling voldoen of die beschadigd zijn binnen 7 werkdagen naar ROCHEL STUDIO SRL terugsturen. ROCHEL STUDIO SRL zal de verzendkosten en de door de koper gefactureerde bedragen binnen 10 dagen terugbetalen.

7. Verzendingskosten

Bekijk de rubriek levering

8. Adres

Klachten over de bestelde producten kunnen worden gericht aan Lindendries 46, 1730 Asse. Ook producten die overeenkomstig artikel 6 of 7 van deze algemene voorwaarden worden geretourneerd, kunnen naar dit adres worden gestuurd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de koopovereenkomst is Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de koopovereenkomst.